Time Manager

Фотографска седмица 14-21 Август 2010


София, 2010г. Проект „КУЛТУРАТА
ПРЕЗ ОБЕКТИВА НА ДРУГИЯ”
BG 10/A1.1/155/R2

14-21 август 2010 г., България
Програма „Младежта в действие”

 

Проектът "Културата през обектива на другия" се организира от Сдружение „Култури” (България) и Българо-испанската асоциация „Кирил и Методий" (Испания). Това е международен обмен за младежи с интерес в областта на фотографията, финансиран от програма "Младежта в действие” на Европейската комисия. Проектът се изпълнява с подкрепата на Никон-България.

 

Основната цел на проекта е младежите да опознаят културата на другия. Това ще стане през погледа на техните обективи, чрез игри и други интерактивни методи.

 

17 младежи от България и Испания ще изследват заедно културните маршрути в българската столица София и природата на Рила. Те ще участват в бдението за празника Успение на Св. Иван Рилски в Рилския манастир на 17 срещу 18 август. На 19 август ще заминат на Рила. Там ще снимат Събора на Бялото Братство и Паневритмията – българско културно събитие, кандидат за списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството.

Проектът предвижда да представи резултатите си в две изложби с фотографии в София и Мадрид.

 

Сдружение „КУЛТУРИ” се стреми да развива личностния потенциал на младите хора в областта на изкуството, образованието и спорта. Основен приоритет на организацията е опознаване на различията чрез активно общуване и повишаване на взаимното разбирателство и толерантността на всички нива. Сдружението работи за промяна на установените нагласи и стереотипи както между различните култури, така и между социалните групи в обществото.

 

logo3

 

culturi-logo ABE-logo nikon-logo

 

Всички снимки и материали, публикувани на страницата на сдружение "Култури" са обект на авторско право.