Time Manager

Проект "Културата
през обектива на другия"


София-Рила-София, август 2010г. Проектът "Културата през обектива на другия" се организира от Сдружение „Култури” (България) и Българо-испанската асоциация „Кирил и Методий" (Испания). Това е

международен обмен за младежи с интерес в областта на фотографията, финансиран от програма "Младежта в действие” на Европейската Комисия.

Проектът се изпълнява с подкрепата на Никон - България.

Цел на проекта е младежите да опознаят културата на другия.  Това става чрез погледа на техните обективи, чрез игри и други интерактивни методи.

От от 14 до 21 август се проведе Фотографска седмица с участието на 17 младежи от България и Испания с изявен интерес във фотографията. Всички те показаха висока мотивация да участват в международни инициативи и заедно изследваха културните маршрути в българската столица през погледа на своите фотоапарати. Дейностите в зала се проведоха в Центъра за култура и дебат „Червената къща” в София.  Младежите участваха в бдението за Успение на Св. Иван Рилски в Рилския манастир на 17 срещу 18 август.  На 19 август на Рилските езера участниците снимаха Събора на Бялото Братство и Паневритмията – българско културно събитие, кандидат за списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството.

 

Чрез осъществяването на проекта организаторите очакват младите хора да постигнат:

 

Снимки:

tumb1 tumb2 tumb3 tumb4 tumb6 tumb7 tumb8 tumb9 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10 tumb10

Всички снимки и материали, публикувани на страницата на сдружение "Култури" са обект на авторско право.