Time Manager

Фото-изложба "Културата
през обектива на другия"


София, октомври 2010г. Изложбата „Културата през облектива на другия” е резултат от обмен между България и Испания в рамките на програмата „Младежта в действие” на ЕК (проект BG 10/A1.1/155/R2).

 

Експозицията представя авторски снимки на участниците в проекта – 18 български и испански младежи, на възраст между 18 и 30г., направени по време на Фотографската седмица в България през август, 2010г.

 

Снимките пресъздават българската култура, контрастите на градския пейзаж, обикновения човек, столицата София. Изложбата показва ортодоксалната вяра, видяна по време на християнския празник Възнесение на Св. Иван Рилски на Рилския манастир. Авторите показват международния Събор на Бялото Братство и последователите на танца Паневритмия,  номиниран за списъка на ЮНЕСКО за нематериалното наследство на човечеството.

 

Инициативата се организира  от Сдружение „Култури” (България),  и Българо-Испанската Асоциация „Св. Св.  Кирил и Методий” (Испания) по програмата „Младежта в действие”.

 

Основни цели на проекта са взаимното културно опознаване,  междукултурния диалог и активната комуникация между младите хора.

 

Изложбата:

tumb1 tumb2 tumb3 tumb4 tumb5 tumb6 tumb7 tumb8 tumb9 tumb10 tumb11 tumb12 tumb13 tumb14 tumb15

Всички снимки и материали, публикувани на страницата на сдружение "Култури" са обект на авторско право.