Time Manager

Баба Марта


София, февруари, 2010г. През месец март 2010 Сдружение „Култури” и Центъра за работа с деца от аутистичния спектър в гр. София направиха Първомартенска

работилница. Бяха изработени пролетни предмети и мартеници с благотворителна цел. Частни фирми и неправителствени организации дариха за Центъра.

http://www.autismbulgaria.com/

 

Всички снимки и материали, публикувани на страницата на сдружение "Култури" са обект на авторско право.