Time Manager

Коледна работилница


София, декември, 2009г. На 19 декември Сдружение „Култури” организира Коледна работилница в Центъра за работа с деца от аутистичния спектър в гр. София.

Заедно с нашите доброволци и децата от центъра, изработихме коледни картички и предмети за празника. След Коледната акция бяха закупени камера, телефон и дигитален фотоапарат, необходими за рехабилитационния процес и обучителните курсове за родители. С помощта на Сдружение „Култури” частни фирми закупиха още коледни предмети и се запознаха с дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър - София.


Снимки:

tumb1 tumb2 tumb3 tumb4 tumb6 tumb7 tumb8 tumb9 tumb10

Фотограф: Димитър Кацаров

 

Всички снимки и материали, публикувани на страницата на сдружение "Култури" са обект на авторско право.