Time Manager

 

"Културите са много и имат нужда да се срещнат и опознаят...

Сдружение "Култури" е неправителствена организация за междукултурен диалог и сътрудничество. Сдружението участва и разработва проекти в областта на културата и спорта, изкуството и неформалното обучение.

Ние целим да насърчим обмена между различните култури и социални групи, утвърждавайки чувството за толерантност и споделени общоевропейски ценности. Срещайки различните култури, ние целим да развиваме личностния потенциал на младите хора.

pic1

Популяризираме българската култура у нас и зад граница. Допринасяме за международното сътрудничество. Подпомагаме процеса на интеграцията на хора в неравностойно положение и представители на маргиналните групи.

Ние:

Кои култури?

...защото вярваме, че една от друга черпят енергия и позитивизъм."
Сдружение "Култури"